11 apr. 2012

Amanat ( The Sacred Trust) (Debu)
The sacred trust
The mighty winds, the pouring rains,
The dried up rivers,the scorched plains,
The mudslides that can’t be contained,
The tempests and the hurricanes.
Forests have been devastated,
Without regard for the outcome,
The oceans dying unabated,
The coral and the fish succumb.
Refren
Disasters leaving devastation,
The seas are churning, tempests rage,
These signs are an indication,
Disasters leaving devastation,
The seas are churning, tempests rage,
These signs are an indication,
The deed of man have set the stage.
See destruction all around us,
The sacred trust has been betrayed,
Before long it will surround us,
This loss is all manmade.
This world is a sacred trust,
From Allah to mankind bestowed,
Betrayal turns it all to dust,
Only sorrow is found on this road.
Refren
The problems of environment,
Both the chronic and the acute,
Are ethical in their content,
Think it over, there is no dispute.
What is needed is a mass remorse,
Acknowledgement across the globe,
Before we can divert its course,
What is needed is a mass remorse,
Acknowledgement across the globe,
Before we can divert its course,
Without this no change will be known.
Refren
Menire Sacra
Vânturile puternice, ploile cazute,
Râurile uscate, câmpiile arse,
Alunecări de teren care nu pot fi cuprinse,
De furtuni şi uragane.
Pădurile au fost devastate,
Fără a ţine seama de rezultat,
Oceanele mor neabătut,
Coralul şi peştele sucomba.
Refen
Dezastrele lăsând devastare,
Mările sunt furioase, furtunile dezlantuite,
Aceste semne sunt un indiciu,
Dezastrele lăsând devastare,
Mările sunt furioase, furtunile dezlantuite,
Aceste semne sunt un indiciu,
Ca atiunile omului au facut scena.
Vezi distrugere peste tot in jurul nostru,
Menirea sacră a fost trădata,
De acum inainte mult timp ne va înconjura,
Aceasta pierdere fiind in intregime provocata de om.
Această lume este menirea sacră,
Conferita omenirii de la Dumnezeu,
Trădarea transformă totul în praf,
Numai durere se gaseste pe acest drum.
Refren
Problemele de mediu,
Atât de cronice şi acute,
Sunt etice în conţinutul lor,
Gândiţi-vă dincolo de aceasta, nu exista nici un litigiu.
Ceea ce este necesar este o cainta de masă,
Confirmata de pe tot globul,
Înainte de a putea redirecţiona drumul,
Ceea ce este necesar este o cainta de masă,
Confirmata de pe tot globul,
Înainte de a putea redirecţiona drumul,
Fără această nu va fi cunoscuta nici o schimbare.


9 nov. 2011

The Soul and Love (Debu)The Soul and Love

The soul and love become united

Then into this realm they both come

Together they are always undivided

Joined forever their source the same.

Refren

And so it was in this amazing manner

That love and the soul forever blended

Joined by the One Who is the best Planner

Both vanish in this mixture so splendid.


From the very strength of this blended state

The soul with love has become united

Which is the essence and which is the trail

I don’t see how this could be decided

Maybe it’s love that’s become the essence

While it’s attribute may be the soul

Not knowing which has become the quintessence

I can’t say which one plays which role

Refren

The result of this process was awesome indeed

Both love and the soul forever connected

The two of them speak and the words each one heeds

Mingled and blended together protected

The basis of love is said to be fire

While the soul is derived from the wind

The wind itself it igniter this fire

And the fire them consumes the wind again.

Refren

I can’t really say if it’s this way or that

I just don’t know it is at the end

There’s no other way I can’t be exact

This mixture is such wonderful blend.

Refren


Sufletul si Iubirea


Sufletul şi dragostea devin unite

Apoi, în această lume ambele vin

Împreună, ele sunt întotdeauna nedespartite

Legate totdeauna de aceeaşi sursă a lor.

Refren

Şi aşa a fost, în acest mod uimitor

Aceasta dragoste si sufletul pentru totdeauna în amestec

Conexate de către UNIC care este cel mai bun Creator

Ambele dispar în acest amestec atât de splendid

Chiar de la puterea acestei stari unite

Sufletul si dragostea devin unitate

Care este esenţa şi care este calea.

Eu nu văd cum acest lucru ar putea fi decis

Poate este dragostea care a devenit esenţa

Desi poate sufletul este atributul.

Nu ştiu care a devenit chintesenta

Nu pot spune care din ele ce rol joacă.

Refren

Rezultatul acestui proces a fost minunat, într-adevăr,

Ambele, dragostea si sufletul pentru totdeauna conectate

Două dintre ele vorbesc şi cuvintele dau atentie la fiecare

Mixate şi amestecaţe împreună protejate

Baza dragostei este declarata a fi focul

În timp ce sufletul este derivat din vânt

Vântul insusi aprinde acest foc

Si focul consumă vântul din nou.

Refren

Nu pot să spun cu adevărat, dacă este aceasta cale sau aceea

Intr-adevar nu ştiu ce este la sfârşit

Acolo nu există alta cale, nu pot fi exact

Acesta mixtura este un asa de minunat amestec.

Refren28 aug. 2011

Aspiratie Rumi - dans Sufi - MiriamNot Christian or Jew or Muslim, not Hindu
Buddhist, sufi, or zen. Not any religion

or cultural system. I am not from the East
or the West, not out of the ocean or up

from the ground, not natural or ethereal, not
composed of elements at all. I do not exist,

am not an entity in this world or in the next,
did not descend from Adam and Eve or any

origin story. My place is placeless, a trace
of the traceless. Neither body or soul.

I belong to the beloved, have seen the two
worlds as one and that one call to and know,

first, last, outer, inner, only that
breath breathing human being.Versiune romaneasca a poemului din vol. Iubirea a spus ... :21 aug. 2011

Let The Children Have A World- Dana Winner


Dana Winner Let the Children Have a World :


There is a place for a child in your heart
As long as you still believe in a fairytale
And always know deep inside we are all the same

Let the children have a world
Where there is no pain or sorrow
Where they all can live tomorrow
And they share a brighter day
Let the children have a world
Where the people can be free
Where they all can join together
And there hearts will share a dream

A child will find it’s own place in the sunlight
A child has hope, crystal light in his eyes
I want the world to love every boy and girl


Există un loc pentru un copil în inima ta
Atâta timp cât încă mai crezi într-o poveste
Şi ştii mereu adanc in interior ca toţi suntem la fel

Lasati copiii sa aibe o lume
În care nu există nici durere sau intristare
I care toti pot trăi mâine
Şi sa impartaseasca o zi luminoasa
Lasati copiii sa aibe o lume
I care oamenii pot fi liberi
I care toti se pot alatura împreună
Şi acolo inimile vor împărtăşi un vis

Un copil îşi va găsi locul propriu în lumina soarelui
Un copil are speranta, lumina de cristal în ochii lui
Eu doresc ca lumea sa iubeasca fiecare băiat şi fată.

" "Conquest of Paradise "(Vanghelis) - Dana Winner (with Lyrics)
Conquest of Paradise (Vanghelis) lyrics by Dana Winner

There shines a light in the heart of man
That defies the dead of the night
A beam that glows within every soul
Like wings of hope taking flight

In inima omului străluceşte o lumină
Care sfidează pe cei morţi din noapte
Un fascicul care străluceşte în fiecare suflet
Ca aripi de speranţă luindu-si zborul

A sunny day, when a baby's born
The little things that we say
A special sparkle in someone's eye
Simple gifts, every day

O zi însorită, atunci când un copil este născut
Lucruri marunte pe care le spunem
O sclipire speciala în ochi cuiva
Cadouri simple, în fiecare zi.

Somewhere there's a paradise
Where everyone finds release
It's here on earth and between your eyes
A place we all find our peace

Undeva exista un paradis
In care toată lumea găseşte eliberarea
Este aici pe pământ şi între ochii tăi
Locul unde noi toti ne găsim pacea

Chorus
Come - open your heart
Reach for the stars
Believe your own power
Now, here in this place
Here on this earth
This is the hour

Vino, deschide inima ta
Ajungi la stele
Crede in propria ta putere
Acum, aici în acest loc
Aici pe acest pământ
Aceasta este ora

It's just a place we call paradise
Each of us has his own
It has no name, no, it has no price
It's just a place we call home

Este doar un loc, noi il numim paradis
Fiecare dintre noi are pe al său propriu
Nu are nici un nume, nu, nu are preţ
Este doar un loc, noi il numim acasă.

A dream that reaches beyond the stars
The endless blue of the skies
Forever wondering who we are?
Forever questioning why?

Un vis care ajunge dincolo de stele
Albastrul fără sfârşit al cerului.
La nesfarsit întrebind cine suntem?
La nesfarsit interogand de ce?

Chorus

The Sun Sent Me A Ray (to keep forever) by Angelica
The Sun sent me a Ray (to keep forever)
Music&lyrics by Angelica

In the stillness of the night,
In the greatness of the sun
I felt your soul wandering around,
That’s when it all began.

Chorus
And now that you’re here
It feels like the sun sent me a ray to keep forever.
Beautiful ray of divine light
Can turn into gold even the darkest night.
Beatiful ray reminding me
To look for the beauty in everything I see

You teach to embrace each day
With pure innocence and truth.
Little steps show me the way
To eternal youth.

Chorus
And now that you’re here
It feels like the sun sent me a ray to keep forever.
Beautiful ray of divine light
Can turn into gold even the darkest night.
Beatiful ray reminding me
To look for the beauty in everything I see

În liniştea noaptii,
În măreţia soarelui
Am simţit sufletul tău rătăcind imprejur,
Asta e cand a inceput totul.

Refren
Şi acum că eşti aici
Se simte ca soarele mi-a trimis o rază pentru a o păstra pentru totdeauna.
Raza frumoasa de lumină divină
Poate transforma în aur chiar cea mai întunecata noapte.
Frumoasa raza imi aminteste
Pentru a căuta frumuseţea în tot ceea ce văd.

Te învaţă să îmbrăţişezi fiecare zi
Cu nevinovăţie pura şi adevăr.
Paşi mici imi arată calea
Pentru tineretea vesnica.

17 aug. 2011

Mika Newton - Angel - Eurovision 2011Castigatoarea mea la Eurovision 2011(EM)

Angel


I.
When you look into my eyes
World becomes a better place
And you know deep inside
Love is taking all the space
Baby, I love you... and you?

Chorus:
We are birds
We fly so high and we are falling down
When I dream of you
My dream is so fearless
We are people of the planet, we live human lives
We are angels, we're in danger, we are crystal white... crystal white

II.
When you look into my eyes
Sun is touching mountain top
When you look into my eyes
It will never have to stop
Baby, I love you... and you?
Când te uiţi în ochii mei
Lumea devine un loc mai bun
Si stii profund în interior
Iubirea molipseste tot universul.
Baby, te iubesc ... şi tu?

Noi suntem păsări
Noi zburam atât de sus si noi cadem
Când m-am visat cu tine
Visul meu este atât de neînfricat
Suntem oameni de pe planetă, trăim vieţi omeneşti
Noi suntem îngeri, suntem in pericol, suntem cristal alb ... cristal alb

Când te uiţi în ochii mei
Soarele atinge varf de munte
Când te uiţi în ochii mei
Acesta nu va trebui niciodată să se oprească.
Baby, te iubesc ... şi tu?
2 iul. 2011

Muzica angelica la balalaica

PhotobucketVezi mai multe din Faze tari pe 220.ro

18 mai 2011

Listen to internet radio with The Great Shift on Blog Talk Radio

1 mai 2010

1 apr. 2010
26 mar. 2010

8 sept. 2009

Peace Chant

10 mar. 2009

Fractali

22 feb. 2009