11 apr. 2012

Amanat ( The Sacred Trust) (Debu)
The sacred trust
The mighty winds, the pouring rains,
The dried up rivers,the scorched plains,
The mudslides that can’t be contained,
The tempests and the hurricanes.
Forests have been devastated,
Without regard for the outcome,
The oceans dying unabated,
The coral and the fish succumb.
Refren
Disasters leaving devastation,
The seas are churning, tempests rage,
These signs are an indication,
Disasters leaving devastation,
The seas are churning, tempests rage,
These signs are an indication,
The deed of man have set the stage.
See destruction all around us,
The sacred trust has been betrayed,
Before long it will surround us,
This loss is all manmade.
This world is a sacred trust,
From Allah to mankind bestowed,
Betrayal turns it all to dust,
Only sorrow is found on this road.
Refren
The problems of environment,
Both the chronic and the acute,
Are ethical in their content,
Think it over, there is no dispute.
What is needed is a mass remorse,
Acknowledgement across the globe,
Before we can divert its course,
What is needed is a mass remorse,
Acknowledgement across the globe,
Before we can divert its course,
Without this no change will be known.
Refren
Menire Sacra
Vânturile puternice, ploile cazute,
Râurile uscate, câmpiile arse,
Alunecări de teren care nu pot fi cuprinse,
De furtuni şi uragane.
Pădurile au fost devastate,
Fără a ţine seama de rezultat,
Oceanele mor neabătut,
Coralul şi peştele sucomba.
Refen
Dezastrele lăsând devastare,
Mările sunt furioase, furtunile dezlantuite,
Aceste semne sunt un indiciu,
Dezastrele lăsând devastare,
Mările sunt furioase, furtunile dezlantuite,
Aceste semne sunt un indiciu,
Ca atiunile omului au facut scena.
Vezi distrugere peste tot in jurul nostru,
Menirea sacră a fost trădata,
De acum inainte mult timp ne va înconjura,
Aceasta pierdere fiind in intregime provocata de om.
Această lume este menirea sacră,
Conferita omenirii de la Dumnezeu,
Trădarea transformă totul în praf,
Numai durere se gaseste pe acest drum.
Refren
Problemele de mediu,
Atât de cronice şi acute,
Sunt etice în conţinutul lor,
Gândiţi-vă dincolo de aceasta, nu exista nici un litigiu.
Ceea ce este necesar este o cainta de masă,
Confirmata de pe tot globul,
Înainte de a putea redirecţiona drumul,
Ceea ce este necesar este o cainta de masă,
Confirmata de pe tot globul,
Înainte de a putea redirecţiona drumul,
Fără această nu va fi cunoscuta nici o schimbare.