9 nov. 2011

The Soul and Love (Debu)The Soul and Love

The soul and love become united

Then into this realm they both come

Together they are always undivided

Joined forever their source the same.

Refren

And so it was in this amazing manner

That love and the soul forever blended

Joined by the One Who is the best Planner

Both vanish in this mixture so splendid.


From the very strength of this blended state

The soul with love has become united

Which is the essence and which is the trail

I don’t see how this could be decided

Maybe it’s love that’s become the essence

While it’s attribute may be the soul

Not knowing which has become the quintessence

I can’t say which one plays which role

Refren

The result of this process was awesome indeed

Both love and the soul forever connected

The two of them speak and the words each one heeds

Mingled and blended together protected

The basis of love is said to be fire

While the soul is derived from the wind

The wind itself it igniter this fire

And the fire them consumes the wind again.

Refren

I can’t really say if it’s this way or that

I just don’t know it is at the end

There’s no other way I can’t be exact

This mixture is such wonderful blend.

Refren


Sufletul si Iubirea


Sufletul şi dragostea devin unite

Apoi, în această lume ambele vin

Împreună, ele sunt întotdeauna nedespartite

Legate totdeauna de aceeaşi sursă a lor.

Refren

Şi aşa a fost, în acest mod uimitor

Aceasta dragoste si sufletul pentru totdeauna în amestec

Conexate de către UNIC care este cel mai bun Creator

Ambele dispar în acest amestec atât de splendid

Chiar de la puterea acestei stari unite

Sufletul si dragostea devin unitate

Care este esenţa şi care este calea.

Eu nu văd cum acest lucru ar putea fi decis

Poate este dragostea care a devenit esenţa

Desi poate sufletul este atributul.

Nu ştiu care a devenit chintesenta

Nu pot spune care din ele ce rol joacă.

Refren

Rezultatul acestui proces a fost minunat, într-adevăr,

Ambele, dragostea si sufletul pentru totdeauna conectate

Două dintre ele vorbesc şi cuvintele dau atentie la fiecare

Mixate şi amestecaţe împreună protejate

Baza dragostei este declarata a fi focul

În timp ce sufletul este derivat din vânt

Vântul insusi aprinde acest foc

Si focul consumă vântul din nou.

Refren

Nu pot să spun cu adevărat, dacă este aceasta cale sau aceea

Intr-adevar nu ştiu ce este la sfârşit

Acolo nu există alta cale, nu pot fi exact

Acesta mixtura este un asa de minunat amestec.

Refren