21 aug. 2011

" "Conquest of Paradise "(Vanghelis) - Dana Winner (with Lyrics)
Conquest of Paradise (Vanghelis) lyrics by Dana Winner

There shines a light in the heart of man
That defies the dead of the night
A beam that glows within every soul
Like wings of hope taking flight

In inima omului străluceşte o lumină
Care sfidează pe cei morţi din noapte
Un fascicul care străluceşte în fiecare suflet
Ca aripi de speranţă luindu-si zborul

A sunny day, when a baby's born
The little things that we say
A special sparkle in someone's eye
Simple gifts, every day

O zi însorită, atunci când un copil este născut
Lucruri marunte pe care le spunem
O sclipire speciala în ochi cuiva
Cadouri simple, în fiecare zi.

Somewhere there's a paradise
Where everyone finds release
It's here on earth and between your eyes
A place we all find our peace

Undeva exista un paradis
In care toată lumea găseşte eliberarea
Este aici pe pământ şi între ochii tăi
Locul unde noi toti ne găsim pacea

Chorus
Come - open your heart
Reach for the stars
Believe your own power
Now, here in this place
Here on this earth
This is the hour

Vino, deschide inima ta
Ajungi la stele
Crede in propria ta putere
Acum, aici în acest loc
Aici pe acest pământ
Aceasta este ora

It's just a place we call paradise
Each of us has his own
It has no name, no, it has no price
It's just a place we call home

Este doar un loc, noi il numim paradis
Fiecare dintre noi are pe al său propriu
Nu are nici un nume, nu, nu are preţ
Este doar un loc, noi il numim acasă.

A dream that reaches beyond the stars
The endless blue of the skies
Forever wondering who we are?
Forever questioning why?

Un vis care ajunge dincolo de stele
Albastrul fără sfârşit al cerului.
La nesfarsit întrebind cine suntem?
La nesfarsit interogand de ce?

Chorus